Casa Rodona

Unifamiliars

Lloc:Platja Aro
Any:1998
Producte:Technal Corredera GK, Technal Practicable FXi

Descripció

La complexitat en la realització dels tancaments d'aquest habitatge radicava en què la majoria de les correderes eren corbades, el que complicava l'assemblatge de la corredera amb el vidre, i la seva manipulació.