Casa de Vidre

Unifamiliars

Lloc:Olot
Any:2007
Arquitecte:Ignacio Paricio i Lluis Clotet
Producte:Solucions especials hacer i vidre, i automatismes, Wicona Mur cortina SG, Solucions especials

Descripció

Projecte complex tenint en compte l'objectiu: aconseguir una casa tota de vidre. Per fer-ho es va combinar un mur cortina tradicional amb solucions especials per aconseguir una pell de vidre envolvent sense que s'apreciï la fusteria. La part més crítica del projecte va ser aconseguir aquest mateix efecte en les portes i altres apertures batents. A més a més, es varen integrar automatismes en el sistema per regular l'entrada de llum. Projecte Nominat als Premis FAD de Arquitectura 2009.